Archives

Günümüzde demoktarik hukuk devletlerinde avukatlara duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Elbette avukatın da iyisi ve kötüsü vardır…

Hukuksal sorunlar konusunda insanların yanında yer alırlar avukatlar. İyi bir avukat adalet sitemini iyi takip etmeli ve hukuk sistemine hakim olmalıdır. Bu yüzden avukatlar hukuk konusunda kilit taşı görevi görmektedirler. Her çeşit hukusal sorunda insanların yanlarındadır avukatlar. Avukatlığın temel misyonu hukuk çatışmasını emin ve sağlam adımlarla gerçekleştirmektir.

İyi bir

avukat

yaptığı işi yani hukuk mücadelesini bir bilim dalı olarak görmelidir. Bu nedenle alanında uzman avukatlar ile bu mücadeleye girişmek insanların yararına olacaktır. Alanında uzmandan kasıt; güncel adalet sistemi ve hukuk sistemine hakim avukatlardan bahsediyoruz…

Nasıl ki bir din alimi önceden yaşanmış meselelere bakarak bunlardan hüküm ortaya koyuyorsa, avukatlar da güncel adalet sistemi ve hukuk sistemine hakim olduğu kadar geçmişteki adalet ve hukuk sistemine de hakim olmalı, geçmişteki yargılardan kendisine ders çıkararak kendisini her zaman geliştirmeye açık ve istekli olmalıdır. Böyle avukatların insanların çok daha yararına olduğu tartışılmaz bir doğrudur.

İyi bir avukat kendisine danışmak ya da yardım almak için gelen bir insanın hukuksal sorununu sır gibi saklayarak buna hukuksal bir çözüm aramalıdır. Avukatlık sözleşmesine her iki taraf da yani avukat ve mükevvil de uymak zorundadır. Avukatlar müvekkilin hukuksal sorunu üzerine yoğunlaşmalı ve bu hukuksal sorunu çözmek için her legal yola başvurmalıdır.

Unutmayalım ki avukatluk bir bilim dalıdır ve bir din alimliği kadar öenmli bir yeri vardır. Nasıl ki dini bir sıkıntıda din alimine sorununuzu ya da sorunuzu yöneltiyorsanız, ondan yardım istiyorsanız hukuksal sorunlarınınz için de bu alanın alimi diyebileceğimiz iyi avukatlara yönelmeniz herkes için en iyisi olacaktır.