Anne Sütündeki Obeziteye Karşı Koruyucu Faktörler

1resbebek

Anne sütünde obeziteye karşı koruyucu birçok faktör bulunmuştur.

  1. Anne sütünün  düşük  protein  ve  enerji  içeriği:  anne sütü  ile  beslenen bebeklerin aldıkları enerji ve protein miktarı FM alan bebeklere göre daha düşüktür.  Hayvan  çalışmalarında,  fetal  ve  postnatal  dönemdeki  protein  kullanımının, hayatın  daha  sonraki  dönemlerinde  glikoz  metabolizması  ve  vücut kitle indeksini düzenlenmesinde rolü  olduğu  gösterilmiştir.  Bazı yazarlar,  6-24  aylık  periyotta  diyetin enerji  içeriğinin  ortalama  %15  protein  içermesi  durumunda  çocukların  fazla  kilolu olmaya  eğilimli  olduklarını  bildirmişlerdir.  Başka yazarlar,iki  yaşında yüksek  protein  alımı  ile  sekiz  yaşındaki  vücut kitle indeksini ve  cilt kıvrım kalınlıkları  arasında  pozitif  ilişki olduğunu  göstermişlerdir.  Aynı  araştırmacılar  yüksek  protein  ve  bununla  ilişkili olarak yüksek insülin benzeri büyüme faktörü düzeyinin çocuklarda erken dönemde obeziteye yol açtığını ileri sürmüşlerdir.  Başka yazarlar  da  kalori  içeriğinin  hayatın  erken  döneminde vücut kitle indeksini daha iyi belirlediğini bildirmişlerdir.
  2. Adiponektin: Obezitede yağ dokusunda tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) gibi proinflamatuarsitokinler  artar.  TNF-α  insülin  duyarlılığını  azaltır,  lipolizisi artırır,  sonuçta  insülin  direnci  ve  dislipidemi  gelişir.  Adiponektin  yağ dokusundan sentezlenen bir diğer sitokindir. Adiponektin TNF-α’yıinhibe eder. Bu hormonun kanda yüksek miktarda bulunmasının obeziteyi ve obeziteyle ilişkili bazı hastalıkları  engellediği  kabul  edilmektedir.  Anne sütünde  de  yüksek  miktarda adiponektin bulunmaktadır. Bu nedenle adiponektininanne sütü ile beslenen bebekleri, ileri yaşamda fazla kilolu olma riskinden koruduğu düşünülmektedir. Bu tarz ürünler bazı bebek maması markaları içerisinde bulunmaktadır. Bu bebek maması markalarının yararlı olanından sizlerde alarak bebeklerinizin beslenmesine kullanabilirsiniz.
  3. Yüksek insülin  konsantrasyonu:  Bazı  çalışmalarda  FM  ile  beslenen bebeklerin,  anne sütü  alanlara  göre  daha  yüksek  serum  insülin  konsantrasyonlarına  sahip olduğu  gösterilmiştir. Bazı yazarlar, formül mama ile beslenen bebeklerde lösin, izolösinve  valin  gibi  aminoasitlerin  (aa)  daha  yüksek  olduğunu  göstermişler  ve  buna  bağlı olarak  plazma  insülin  seviyelerinin  yüksek  olduğunu  ileri  sürmüşlerdir.  Yüksek insülin konsantrasyonlarının vücutta yağ depolanmasını arttırdığı ve yağ hücrelerinin daha erken gelişmesine neden olduğu bildirilmiştir.
  4. Anne sütününinvitro  olarak  adiposit  farklılaşmasını  inhibe  eden  epidermal büyüme faktörü ve TNF-α gibi biyoaktif faktörler içermesi.
  5. Anne sütünde  yüksek  miktarda  uzun zincirli poliansature yağ asitleri varlığı:  Düşük  uzun zincirli poliansature yağ asitleri düzeylerinin insülin direnci gelişimi ve obezite için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Anne sütü, uzun zincirli poliansature yağ asitleri yönünden zengindir. Yine bazı bebek mamalarında da bu tarz besleyici mineraller ve vitaminler mevcuttur. Bu tarzda olan kaliteli bebek maması markaları arasından tercih yapmanız daha doğru olacaktır.
  6. Anne sütündeleptin  varlığı:  Leptinanne sütünde  yağ  globülleri  içinde  olup, sütün  tamamındaki  konnantrasyonu,  yağı  alınmış  sütteki  konsantrasyonundan  daha fazladır.  Pastörizasyonun  annesütü’dekileptin  düzeylerini  düşürdüğü  gösterilmiştir. Bazı  formül mamalar,  yağı  alınmış  ve  pastörize  sütlerden  elde  edildiği  için  daha  az  leptin içermekte veya hiç içermemektedir. Bunun formül mama ile beslenen bebeklerin daha kilolu olmasını açıklayabilecek faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir.
Google Adsense
Bunu Paylaş

Benzer Yazılar

Leave a Reply