Akaryakıt ve Akaryakıt İstasyonu Oluşumu

Petrol kelime olarak latince kökenlidir. Latince bir kelime ‘petra’ ve ‘oleum’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Latince’ de ‘petra’  taş anlamına ve ‘oleum’  yağ anlamına gelmektedir. İngilizce karşılığı Petroleum’dur.  Petrolü anlam olarak açıklamak gerekirse; toprak altında ve çok derinliklerde bulunan az akışkan, koyu renkli, alev alıcı, sıvı yakıt olduğunu söyleyebiliriz. Petrol, hidrojen, karbon, kükürt, oksijen ve azot içeren organik bileşiklerin bir karışımıdır. İçeriğinde yoğun olarak metan, etan ve propan gazları bulunur. Petrol, işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, dizel, gaz yağı, fuel oil ve motorin elde edilmektedir.

Zaman içerisinde petrolün nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Fakat petrolün milyonlarca yıl süren bir oluşum süreci olduğu düşünülmektedir. Milyonlarca yıl önce  yerküre denizlerle kaplıydı ve binlerce bitki ve hayvan artıklarının çürümesiyle yer tabanında birikmiştir. İlerleyen zaman ve değişen doğa şartları sonucunda deniz sularının çekilmiştir. Böylece artıkların üzerinin kum ve toprakla kapanmıştır ve sonrasında ise yer altında oluşan sıcaklık ve basıncın büyük etkisiyle petrolün oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. milyonlarca yıl süren petrolün bu oluşum süreci sırasında yerin altında sıkışmış halde bulunan petrol,yerin altındaki geçirgen tabakalarda birikerek rezervuar olarak adlandırılan yerlerde birikmiştir ve aynı zamanda da yerkabuğundaki çatlaklardan dışarı çıkarak havuzları ve katran çukurlarını oluşturmuştur.

Ham petrolün kullanım alanı oldukça sınırlıdır. Bunun yanında petrolün işlenmesi sonucunda daha çok ulaşım ve enerji sektörlerini içeren 80 bin’e yakın ürün elde ediliyor. Petrolün işlendiği alana rafineri denilmektedir. Ham petrolün işlenmesi ile doğru orantılı olarak kullanım alanı ve özellikle de değeri büyük artış göstermektedir. Ham petrol işlendikten sonra elde edilen ürünler değer ve önem sırasına göre sıralayacak olursak; Benzin, Fuel Oil, Motorin, Lipit Petrol Gazı (LPG), Jet Yakıtı ve Asfalttır.

Günümüzde akaryakıt ürünleri özellikle ulaşım ve enerji sektöründe büyük bir öneme sahiptir. Ulaşım sektöründe güncel akaryakıt fiyatları sürekli değişim göstermektedir. Özellikle petrol fiyatları, mazot fiyatları, motorin fiyatları,lpg fiyatlari çok fazla değişim göstermektedir. Genel anlamda dünya üzerinde akaryakıt fiyatlarının değişim sebebi; uluslar arası piyaslarda ki arz talep dengesi, ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki değişim ile dolar kurundaki artışlardır. Ülkemizde de tüketilen akaryakıtın çok büyük bir kısmı yurt dışından ithal edildiği göz önüne alınınca bu değişim oldukça doğaldır. Akaryakıtın en karlı kullanım alanın akaryakıt istasyonu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak sektörde kar edebilmek için yakıt fiyatları her ne kadar önemli boyutlarda görünüyor olsa da istasyonun bulunduğu alanında bir o kadar önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Bunun için satılık akaryakıt istasyonu, sahibinden satılık benzin istasyonu, kiralık benzin istasyonları gibi ilanlara bakılabilecekken akaryakıt istasyonları kurmak için uygun alanlar bulunarak sıfırdan bir tesis inşası yapılabilir. Daha önceden kurulmuş bir istasyonu satın almak ya da kiralamak tercih edilecekse daha önceki işleyişi araştırılmalıdır. Eğer bir arsa satın alınıp istasyon inşa edilecekse benzin istasyonu açmak hususunda ki prosedür ve özelliklere uygunluğu araştırılmalıdır. Bu araştırmalar ışığında sektörde hizmete başlanmalıdır.

 

 

Google Adsense
Bunu Paylaş

Benzer Yazılar

Leave a Reply