Seçim Kampanyası

Partilerin siyasi bir yarış içerisinde olduğu bugünlerde, iktidar olma yarışında başarılı olabilmek için başarılı bir seçim kampanyası düzenlenebilmesi son derece önemlidir. Aslında temel olarak bir algı yönetimi olan bu kampanyalar, profesyonel ajanslar tarafından uzun süren ve büyük titizlikle hazırlanan planlamalar doğrultusunda özenle yürütülmeli, atılacak her adım olabilecek en doğru şekilde planlanmalı ve toplum üzerinde istenilen imaj başarılı bir şekilde oturtulabilmelidir. Başarılı bir seçim kampanyası düzenleyebilmek için strateji, taktik ve operasyon kavramları oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle günümüzde teknolojinin oldukça gelişme göstermesi sayesinde kitle iletişim araçları ve teknikleri ile kampanyanın desteklenmesi gerekmektedir. Böylece halktan beklenen ilgi ve destek alınabilecek ve seçim kampanyası istenen sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

Seçim kampanyaları seçmenlerin tercihini değiştirmek ve tutumlarını pekiştirmek amacını taşısa da aynı zamanda seçmenleri oy vermek ve kampanyaya destek olmak konusunda da güdülemektedir. Seçim kampanyası düzenleyerek partilerin adayları halka tanıtılmakta ve bu adayların halk tarafından benimsenmesi de sağlanmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse seçim kampanyaları adayların halk tarafından fark edilmesini, benimsenmesini ve kabul edilmesini sağlama amacı taşıdığı için son derece önemlidir.

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren görülmektedir ki, halk karizmatik ve güçlü lider kişiliğine sahip olan yöneticileri tercih etmektedir. Bu nedenle başarılı bir seçim kampanyası için ilk olarak yapılması gereken, algı yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirerek, parti adaylarının Türk halkının aradığı lider özelliklerine sahip olduğunu göstermek olmalıdır. Tüm bu çalışmaların ise algı yönetimi ve planlama konusunda uzman olan kişiler tarafından özenle yürütülmesi gerekmektedir. Reklamcılık, kamuoyu yoklamaları, stratejik planlama alanlarında profesyonel olan reklam ajansları seçim kampanyası için son derece önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda bir siyasi iletişim danışmanın da kampanyanın her aşamasında görev alması ve gerekli noktalarda tecrübesi ile yönlendirme yapması gerekmektedir.

Seçim kampanyası çalışmaları yapılırken adayın olabilecek en fazla sayıda seçmene ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Bir aday ne kadar çok seçmene ulaşabilir ve kendisini gösterebilirse kampanyanın başarılı olma ihtimali o kadar artacaktır. Böylece seçmenlerin düşünceleri öğrenilebilecek ve aday neler yapabileceğini yakın bir şekilde seçmenine anlatabilecektir.

Google Adsense
Bunu Paylaş

Benzer Yazılar

Leave a Reply